Sunday, 16 October 2011

Beriman kepada Allah

Beriman kepada Allah:-
*      Mengaku bahawa Allah itu wujud,
*      Yakin dengan sifat-sifatnya,
*      Dan segala yang diwahyukan kepada rasulnya.

Allah itu Esa
Allah itu Maha Mendengar dan Maha Melihat.
Penglihatan dan pendengaran Allah tidak terbatas.
                                                                                                                            
Setiap orang Islam wajib patuh segala perintah Allah                                   
Dan tinggalkan larangannya.InfoWahyu:Pengajaran Allah yang disampaikan oleh malaikat jibril kepada nabi dan rasul.


Makhluk di dunia ini tidak wujud dengan sendiri melainkan dengan kekuasaan Allah.
Allah menjadikan makhluk dilangit dan dibumi.

Makhluk  dibumi antaranya ialah:-
·         Kucing·         Manusia·         Tumbuh-tumbuhan
·         Ikan

           
Info:  Makhluk:Segala yang dijadikan oleh Allah seperti manusia ,binatang dan lain-lain.
              

Wednesday, 5 October 2011

Wasiat Nabi s.a.w kepada Saidina Ali r.a. ;

Berlaku jujurlah meskipun kejujuran itu membahayakan kamu di dunia kerana sesungguhnya kejujuran itu akan bermanfaat bagimu di akhirat. Dan janganlah engkau berdusta, meskipun dustamu bermanfaat bagimu di dunia, kerana dustamu itu akan membahayakan kamu di akhirat.

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1

  • AKIDAH


 Ingat dan Yakin

Orang Islam wajib percaya kepada enam rukun Iman.
Mereka yang tidak percaya kepada rukun Iman, akan menjadi murtad.

Percaya kepada Rukun Iman bermaksud:
  • mestilah membaca dengan lidah, 
  • membenarkan dengan hati
  • dan melakukan dengan anggota.Tonggak Rukun Iman
RUKUN IMAN
                                                              ·         Beriman Kepada Allah
                                                              ·         Beriman Kepada Malaikat                  
                                                              ·         Beriman kepada Hari Kiamat
                                                              ·         Beriman Kepada Kitab                            
                                                              ·          Beriman Kepada Rasul
                                                              ·         Beriman Kepada Qada’ dan Qadar

Apakah kesan meyakini rukun iman? Kita akan.....
1.      Disayangi Allah
2.      Mendapat pahala
3.      Jiwa jadi tenang
4.      Iman semakin kukuh

Bagaimana jika kita tidak meyakini rukun iman? Kita akan....
1.      Dibenci Allah 
2.      Sesat dalam hidup
3.      Lemah Iman
4.      Murtad

INFOMurtad = keluar dari agama
Sekapur Sirih


Segala puji bagi Allah s.a.w yang menguasai alam ini,
selawat serta salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w.


Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izinNya, saya dapat mencuba membina blog ini yang pastinya saya dapat berkongsi ilmu dan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Pendidikan Islam Sekolah Rendah.


Sama-samalah kita berkongsi maklumat demi memartabatkan dan memperkasakan Pendidikan Islam di kalangan murid-murid sekolah. 
Seterusnya dapat menarik minat murid untuk lebih menumpukan perhatian serta minat kepada subjek Pendidikan Islam.

Amin...