Sunday, 16 October 2011

Beriman kepada Allah

Beriman kepada Allah:-
*      Mengaku bahawa Allah itu wujud,
*      Yakin dengan sifat-sifatnya,
*      Dan segala yang diwahyukan kepada rasulnya.

Allah itu Esa
Allah itu Maha Mendengar dan Maha Melihat.
Penglihatan dan pendengaran Allah tidak terbatas.
                                                                                                                            
Setiap orang Islam wajib patuh segala perintah Allah                                   
Dan tinggalkan larangannya.InfoWahyu:Pengajaran Allah yang disampaikan oleh malaikat jibril kepada nabi dan rasul.


Makhluk di dunia ini tidak wujud dengan sendiri melainkan dengan kekuasaan Allah.
Allah menjadikan makhluk dilangit dan dibumi.

Makhluk  dibumi antaranya ialah:-
·         Kucing·         Manusia·         Tumbuh-tumbuhan
·         Ikan

           
Info:  Makhluk:Segala yang dijadikan oleh Allah seperti manusia ,binatang dan lain-lain.
              

No comments:

Post a Comment