Wednesday, 5 October 2011

Sekapur Sirih


Segala puji bagi Allah s.a.w yang menguasai alam ini,
selawat serta salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w.


Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izinNya, saya dapat mencuba membina blog ini yang pastinya saya dapat berkongsi ilmu dan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Pendidikan Islam Sekolah Rendah.


Sama-samalah kita berkongsi maklumat demi memartabatkan dan memperkasakan Pendidikan Islam di kalangan murid-murid sekolah. 
Seterusnya dapat menarik minat murid untuk lebih menumpukan perhatian serta minat kepada subjek Pendidikan Islam.

Amin...

No comments:

Post a Comment